Knowledge Base Theme Altijd de beste resultaten

Advertentie:

Goldeen (Pokémon) - Bulbapedia, the community-driven Pokémon ...

Goldeen is a white, fish-like Pokémon with orange markings on its tail, back, and fins. It has a thin dorsal fin and long pectoral fins. Its dorsal and pectoral fins are ...

Pokemon Wolken - Evoluties

De Site - Home - Oud nieuws - Link naar deze site - Anime Forum (tip). Pokemon GO - Evoluties (supertip). Pokemon info - Pokédex X/Y - Pokédex Black/White

Serebii.net Pokédex - #129 Magikarp

Flavour Text. Ruby, MAGIKARP is a pathetic excuse for a POKéMON that is only capable of flopping and splashing. This behavior prompted scientists to ...

Evaluatie Energie Investeringsaftrek

Voor deze evaluatie is informatie verzameld via onder andere een tweetal ...... In 2011 gold een minimum investeringshoogte van € 2.200 waarbij één van de ...

Rapport `Evaluatie verhuurderheffing`

1 juni 2016 ... Daarbij is toegezegd bij de evaluatie van de verhuurderheffing ...... Voor de commerciële verhuurders gold een dalende solvabiliteit tot en met ...

Signalering Evaluatie extreme zorgzwaarte

evaluatie wordt u hierbij aangeboden. Gezien het ... Uit de evaluatie zijn echter een aantal aandachtspunten naar voren ..... Er gold een drempelbedrag van.

"Evaluatie PIANOo" PDF document

12 dec 2014 ... Schematische weergave uitkomsten evaluatie PIANOo. Doel. Input ...... Voor 2012 gold een vergelijkbare verdeling als in 2013. In 2012 was ...

Eindrapport woningdelen in Amsterdam februari 2016

zoek van de gemeenteraad is een evaluatie van het beleid uitgevoerd; dit rapport beschrijft ..... Voor die omzetting gold een vergunningplicht, zoals vastgelegd.

Evaluatie deelnemingen

evaluatie geeft een beeld van de actuele stand van zaken per deelneming. Wanneer bij ...... Voor de boekjaren 2009 en 2010 gold een Pay-out ratio van. 30 %.

Wet BIG, tweede evaluatie ZonMw

Ontwikkelingen in de wetgeving sinds de eerste evaluatie van de Wet BIG ..... de voorganger van de Wet BIG, de Wet uitoefening geneeskunst (WUG), gold een.