Knowledge Base Theme Altijd de beste resultaten

Advertentie:

Positie flexwerkers sterker | Arbeidsovereenkomst en cao ...

Het uitzendbureau en de uitzendkracht sluiten bij de start van de werkzaamheden een uitzendovereenkomst. Dit is een arbeidsovereenkomst tussen het ...

Den Haag | Rajesh Ramnewash

Radsleden Rajesh Ramnewash (PvdA) en Arjen Dubbelaar van Groep de Mos/ Ouderen Partij, .... in de uitzendbranche en bij bedrijven en overheidsinstellingen aan te pakken. ... Zo wordt ook het verbieden van gratis plastic tasjes een optie.

“Verbod op looninhoudingen arbeidsmigranten is zeer ongewenst”

17 sept 2015 ... De uitzendbranche maakt zich grote zorgen over de impact van de ... Versluijs is namens de PvdA wethouder in de gemeente Vlaardingen.

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ...

6 dec 2011 ... De leden van de PvdA-fractie willen de regering nog enkele kritische ... uitzendkrachten te beschermen en de kwaliteit van uitzendwerk te verbeteren. ... toezien dat ongerechtvaardigde verboden en/of beperkingen in wet- en ...

Flexmarkt - Ophef over contracting

24 maart 2015 ... ... een dochter van een uitzendbureau, toch weer mensen in te huren. ... John Kerstens (PvdA) wil dat Asscher dit aanpakt en 'gelijk loon voor gelijk werk' garandeert. ... De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en ...

Europa is bezorgd over de flexwerker - Archief - TROUW

12 jan 2013 ... PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer heeft minister Asscher zelfs gevraagd payrolling te verbieden. ... Het uitzendwerk in Nederland, na de VS de grootste uitzendmarkt ter wereld, is al sinds 1987 goed gereguleerd met een cao.

Flexmarkt - Kritiek FNV op fiscaal voordeel buitenlandse ...

4 feb 2015 ... Afspraken Belastingdienst met uitzendbranche ... de uitzendbranche juist worden bevorderd', laat Tweede Kamerlid Kerstens (PvdA) weten. ... De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het ...

FlexNieuws - Concurrentiebeding | Artikel 7:653 BW

22 sept 2016 ... Het is de uitzendkracht verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht het uitzendwerk dat hem is opgedragen uit eigen beweging te ... 15 Okt 2013 PvdA wil verdere inperking concurrentiebeding · 17 Apr 2013 ...

Flexmarkt - Kamer steunt Wet Aanpak Schijnconstructies

2 maart 2015 ... ... debat donderdag de steun van de regeringspartijen VVD en PvdA, ... Asscher verbiedt de looninhouding als daardoor minder dan het ... De ABU stelt vast dat Asscher niet doof bleek voor de zorgen van de uitzendbranche.

onze keuzes voor de toekomst van Nederland

10 april 2012 ... uiteraard de financiële sector - durft de PvdA die nieuwe keuzes te maken en doen we ..... Uitzendwerk, flexwerk en deeltijdwerk horen bij de .... Er moet een verbod komen op concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Een.